חופש המידע הודעות פטור מכרזים מעטפות וטפסי מדף צור קשר אודות

מכרזים

סטטוס קבצי המכרז תאור המכרז

מועד להגשת שאלות הבהרה:
יום רביעי 9.4.2014 עד שעה 16:00

מועד לפרסות שאלות ותשובות:
יום ראשון 13.4.2014 שעה 16:00

מועד אחרון להגשת הצעות:
יום חמישי 24.4.2014 שעה 13:00

1.0mb

230kb

83kb

מכרז פומבי 2.2014 לאספקת מכונת דפוס אופסט גיליון פרפקטור 5 יח' הדפסה

מודעה לפרסום

הודעה לביטול מכרז